Visie

Mijn visie is dat:

Wij onszelf vaak vergeten. Bezig zijn met morgen, overmorgen, gisteren en eergisteren. Vergeten te leven in het nu.

We zijn druk, stressvol, slapen slecht, piekeren, worden moe. Gaandeweg ontstaat er een patroon. Dat doorbreken is lastig want niets is zo vanzelfsprekend als blijven doen wat je al jaren doet. Emoties en overtuigingen houden je vast, er ontstaan steeds meer klachten, veelal onverklaarbaar.

Je lijf protesteert de energie stagneert, je wordt ziek. Dat is het moment om keuzes te maken. Wees je bewust van het feit dat je een keus hebt.

Energetische therapie werkt vanuit de holistische visie, de mens als geheel. Het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

Ik ga ervan uit dat men ziek wordt als de balans in meer of mindere mate langdurig is verstoord en het zelfgenezend vermogen van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Desgewenst kan ik energie toevoegen of afvoeren in het energieveld, de energiecentra en -banen. Hiermee worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld waardoor het zelfgenezend vermogen wordt versterkt. Ik kan je ondersteunen bij jouw bewustzijnsverandering voor een meer blijvend herstel. Het hele proces is erop gebaseerd dat je weer in je eigen kracht komt te staan.